O nás | KTF inženýring

O nás

Kompletní inženýrské, projekční a architektonické služby Na základě plné moci zastupujeme investory, objednatele a stavebníky před úřady, dotčenými orgány státní správy a třetími stranami. Nabízíme vyřízení procesů spojených s výstavbou či rekonstrukcí. Zprostředkováváme územní rozhodnutí, stavební povolení a ohlášení stavby. Zajišťujeme vyjádření dotčených orgánů státní správy. Zajistíme přehled a následnou realizaci všech potřebných průzkumů

 

 

KTF inženýring s.r.o. | Truhlářská 1108/3, Nové Město, 110 00 Praha 1 | +420 602 119 850