Projekční činnost | KTF inženýring

 

Projekční činnost

Nabízíme Vám vypracování projektové dokumentace drobných staveb, rodinných domů či komerčních, hospodářských a administrativních komplexů, dále možnost vypracování dokumentace stávající podoby pozemních staveb zejména objektů starší zástavby, např. za účelem zápisu do Katastru nemovitostí. Projektové dokumentace zpracováváme dle Stavebního zákona a jeho platných vyhlášek, dokumentaci poskytujeme ověřenou autorizačním kulatým razítkem oboru pozemní stavby, v případě potřeby disponujeme vlastní autorizovanou osobou.

Nabízíme provedení projektové dokumentace staveb v těchto stupních:

Studie stavby a studie proveditelnosti

Dokumentace pro územní řízení

Projektová dokumentace pro ohlášení stavby

Projektová dokumentace pro stavební povolení

Prováděcí projektová dokumentace

Dokumentace skutečného provedení stavby

Projektová dokumentace bouracích prací

Statické posudky

Požárně bezpečnostní řešení

 

 

KTF inženýring s.r.o. | Truhlářská 1108/3, Nové Město, 110 00 Praha 1 | +420 602 119 850