Kontakt | KTF inženýring

KTF Inženýring s.r.o.

Truhlářská1108/3
Praha 1 – Nové Město, 110 00

IČ: 05128382
DIČ: CZ05128382

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 258731Bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s.
Číslo bankovního účtu (CZK): 9413390001/5500

IBAN: CZ2455000000009413390001


Ing. Světlana Kubíková
E-mail: kubikova@ktfi.cz, svetlana.kubikova@ktfinzenyring.cz


Bc. Jiří Felix
Jednatel
E-mail: felix@ktfi.cz, jiri.felix@ktfinzenyring.cz


Aleš Tvaroh, MBA
Jednatel
E-mail: tvaroh@ktfi.cz, ales.tvaroh@ktfinzenyring.cz


Ing. Arch. Simona Felixová
E-mail: felixova@ktfi.cz, simona.felixova@ktfinzenyring.cz


Ing. Arch. Jana Beránková
E-mail: berankova@ktfi.cz, jana.berankova@ktfinzenyring.cz


Ing. Miloslav Votava
E-mail: votava@ktfi.cz, miloslav.votava@ktfinzenyring.cz

 

 

KTF inženýring s.r.o. | Truhlářská 1108/3, Nové Město, 110 00 Praha 1 | +420 602 119 850