Projekty dokončené | KTF inženýring

 

Projekty dokončené

  • Areál Nuselský pivovar, Praha 4 – komplexní příprava, studie a následná změna ÚP (v rámci režimu celoměstsky významných změn MHMP), ze ZVO na SV-G. Investor: Bělehradská Invest, a.s.

  • Měšťanský pivovar Olomouc – Barokní budova z roku 1758, realizováno souhlasné stanovisko NPÚ, zpracován a schválen projekt stabilizace objektu, dozorována realizace statického zajištění budovy, kolaudace. Investor: ŘEMPO Lyra Olomouc.

  • Areál Českých vinařských závodů, Praha 9, Vysočany – revitalizace, přestavba a dostavba na uzavřený vysokoškolský kampus. Realizováno DUR a DSP, včetně kompletních průzkumů a veškeré projektové dokumentace, nyní v právní moci. Investor: České Vinařské závody, a.s.

  • Zámecký areál Žamberk – rekonstrukce a přestavba bývalého výrobního areálu na dům seniorů, startovací byty a společensko-kulturní centrum. Realizována studie, kompletní průzkumy ( SHP, STP, SUP), projektová dokumentace k DUR a DSP, vše v právní moci. Investor: Prosperita, a.s. a město Žamberk.

  • Areál Bělehradská, Praha 2
   • zajištění povolení k odstranění stavby (demoliční výměr), včetně projektu a všech potřebných průzkumů (azbest, geologie, hydrogeologie, apod.), pro objekt bývalé stodoly. Demoliční výměr je v právní moci. Investor: Komterm, a.s.
   • Restaurace Pastýřka, Praha 4 – zajištění povolení k odstranění stavby (demoliční výměr), včetně projektu a všech potřebných průzkumů (azbest, geologie, hydrogeologie, hluková studie.), pro objekt bývalé restaurace a koliby. Demolice realizována. Investor: PENTA, a.s.
   • Administrativní budova Bělehradská, Praha 4 – zajištění, kooperace a administrace při vypracování posudků, posouzení realizace záměru ve všech fázích, zpracování architektonických studí, strategický inženýring a další odborné činnosti. Investor ČVZ, a.s.

  • Energetické celky – výroba energií z obnovitelných zdrojů,   celá ČR. Zajištění všech studií, posudků, licencí a dokumentací pro splnění legislativních požadavků, vypracování dokumentace v rozsahu od DUR až po DSP s následnou realizací výstavby záměru. Uvedení do provozu a předání investorovi po kolaudaci k trvalému provozu. Následná záruční a pozáruční asistence, vzdálené dozorové centrum, vyhodnocení provozu s doporučením pro zefektivnění a další služby.

 

 

KTF inženýring s.r.o. | Truhlářská 1108/3, Nové Město, 110 00 Praha 1 | +420 602 119 850