Dozorování staveb | KTF inženýring

 

Dozorování staveb

Provádíme technické, stavební a autorské dozorování staveb autorizovanou osobou či zkušenými techniky pod dozorem autorizované osoby. Také můžeme nabídnout službu odborného dozoru nad prováděním stavby svépomocí. Zajistíme provedení stavby dle projektové dokumentace a dle platných předpisů a norem. Hlavním smyslem této činnosti je zajištění bezpečného a správného provádění prací a ochrana zájmů investora stavby. V rámci výkonu služby technického dozoru jsme schopni nabídnout i doplňkové služby jako je kontrola smluv o dílo, účast na jednání s dodavateli, koordinace dodavatelů na stavbě, nebo pomoci s výběrem dodavatele stavby. Na žádost klienta můžeme také nabídnout kontrolu ekonomiky stavby, pomoci s výběrovým řízením na generálního dodavatele, nebo dodavatele části stavby, oponovat nabídky víceprací dodavatele apod.

 

 

KTF inženýring s.r.o. | Truhlářská 1108/3, Nové Město, 110 00 Praha 1 | +420 602 119 850