Dokončené | KTF inženýring

 

Projekty dokončené

Areál Nuselský pivovar, Praha 4 – komplexní příprava, studie a následná změna ÚP (v rámci režimu celoměstsky významných změn MHMP), ze ZVO na SV-G. Investor: Bělehradská Invest, a.s. Měšťanský pivovar Olomouc – Barokní budova z roku 1758, realizováno souhlasné stanovisko NPÚ, zpracován a schválen projekt stabilizace objektu, dozorována realizace statického zajištění budovy, kolaudace. Investor: ŘEMPO Lyra Olomouc. Areál Českých vinařských závodů, Praha 9, Vysočany – revitalizace, přestavba a dostavba na uzavřený vysokoškolský kampus. Realizováno DUR a DSP, včetně kompletních průzkumů a veškeré projektové dokumentace, nyní v právní moci. Investor: České Vinařské závody, a.s. Zámecký areál Žamberk – rekonstrukce a přestavba bývalého výrobního areálu na dům seniorů, startovací byty a společensko-kulturní centrum. Realizována studie, kompletní průzkumy ( SHP, STP, SUP), projektová dokumentace k DUR a DSP, vše v právní moci. Investor: Prosperita, a.s. a město Žamberk. Bělehradská, Praha 2 – zajištění povolení k odstranění stavby (demoliční výměr), včetně projektu a všech potřebných průzkumů (azbest, geologie, hydrogeologie, apod.), pro objekt bývalé stodoly. Demoliční výměr je v právní moci. Investor: Komterm, a.s. Restaurace Pastýřka, Praha 4 – zajištění povolení k odstranění stavby (demoliční výměr), včetně projektu a všech potřebných průzkumů (azbest, geologie, hydrogeologie, hluková studie.), pro objekt bývalé restaurace a koliby. Demolice realizována. Investor: PENTA, a.s.

 

 

KTF inženýring s.r.o. | Truhlářská 1108/3, Nové Město, 110 00 Praha 1 | +420 602 119 850